Perak SLC

Post
Chairperson Liew Hui San
Vice Chairperson Ong Soo Wei
Lim Shiau Mooi
Choong Shin Heng
Ng Chee Seong
Secretary Mun Suk Ong
Asst. Secretary Kok Siew Tin
Lim Chun Hoong
Treasurer Tan Wei Jia
Asst. Treasurer Hng Hock Chuan
Auditor Dan E Shian
Committee Khor Chee Wei
Khor Kok Yao
Lau Pei Soon
Law Tik Kooi
Ling Chee Soon
Poh Choon Wei
Saw Gee Kwan
Soong Hui Qian
Tan Chuan Lim
Tan Yann Kai
Yew Bee Chin
Unit Coordinator
Culture & Welfare Ng Mai Tiang
Education Lee Siew Ling
Undergraduates Coordinator Lim Chun Hoong
External Affairs Mok Jia Xi
Dharma Propagation Hing Hua Choong
Adolescent Affairs Soong Jin Wen
National Service Programme Lee Pei Tyng

  • Contact Center: ---
  • Contact Person: Liew Hui San
  • Contact No.: 012-573 1050
Last modified on Saturday, 16 February 2019 14:24
back to top