Negeri Sembilan SLC

Post
Consultant Chin Sow Thai
Chua Chin Tak
Liaw Fern Chan
Liong Miow Chong
Ng Kui Ching
Yu Mei Lan
Chairperson Pang Chin Huei
Vice Chairperson Siow Kong Choon
Liow Foong Fatt
Secretary Lim Kim Lee
Asst. Secretary Chong Lee Kuan
Treasurer Tham Khai Keat
Committee Chin Yoke Ching
Heow Chan How
Joie Bok Shu Tine
Leong Yah Ting
Leow Yoon Chee
Lim Boon Ching
Pang Wei Bin
Sum Wai Kong
Tan Ai Lung
Tay Wei Yen
Wong Jun Keat
Yeong Yiong Yi
Unit Coordinator
Dharma Propagation Pang Chin Huei
Heow Chan How
Adolescent Affairs

Leow Yoon Chee

Education Tan Ai Lung
Welfare & Culture Liow Foong Fatt
National Services Programme Tan Ai Lung
External Relations Siow Kong Choon

  • Contact Center: A-1-4, PPT 1, Pusat Pernigaan Templer, 70300 Seremban Negeri Sembilan.
  • Contact Person: Pang Chin Huei
  • Contact No.: 016-3265910
Last modified on Saturday, 16 February 2019 14:48
back to top